Style wyjaśniania przyczyn zdarzeń

No dobra. Do tej pory powiedziałam ci już trochę o psychologii pozytywnej w ogóle. Przedstawiłam ci dwa podejścia do szczęścia – hedonistyczne i eudajmonistyczne. Opowiedziałam ci o kołowym modelu szczęścia i przepływie. Omówiłam pojęcia kapitalizacji pozytywnych emocji i modelu PERMA. A także, bardzo po krótce, przedstawiłam Ci pojęcie mindsetu i jego rodzaje – fixed i growth. Dzisiaj czas więc na ostatnie pojęcie w tej serii, czyli style wyjaśniania przyczyn zdarzeń.

Twórcą tego pojęcia jest dobrze ci już znany Martin Seligman. Razem ze swoimi współpracownikami postanowił zbadać i wskazać różnice pomiędzy optymistami a pesymistami. Zauważył bowiem, że ci pierwsi są dużo szczęśliwsi. W celu przeprowadzenia takiego badania, naukowcy zastosowali trzy wymiary wyjaśniania przyczyn zdarzeń. Są to: stałość, personalizacja i zasięg. Postanowili też sprawdzić, jakie style myślenia mają oba typy ludzi, w sytuacji zarówno sukcesu, jak i porażki. 

Ostatecznie Seligman wyróżnił cztery style wyjaśniania przyczyn zdarzeń:
  1. OPTYMISTYCZNY STYL WYJAŚNIANIA SUKCESÓW. Występuje wtedy kiedy uważamy, że przyczyny naszego sukcesu są WEWNĘTRZNE (to dzięki moim zdolnościom), STAŁE (jak chcę to zawsze w końcu osiągam sukces) i GLOBALNE (udało się teraz, to i następnym razem się uda).
  2. PESYMISTYCZNY STYL WYJAŚNIANIA SUKCESÓW. Występuje, kiedy uważamy, że źródło naszego sukcesu było ZEWNĘTRZNE (przyfarciło mi się, okoliczności mi sprzyjały), ZMIENNE (miałem lepszy dzień) i SPECYFICZNE (w tym zadaniu się udało, ale kolejne to coś zupełnie innego).
  3. OPTYMISTYCZNY STYL WYJAŚNIANIA PORAŻEK. Występuje, jeśli uważamy że przyczyna była ZEWNĘTRZNA (no w tej sytuacji nie dało się inaczej), ZMIENNA (miałam gorszy dzień, to była wyjątkowa sytuacja) i SPECYFICZNA (tu co prawda mi nie poszło, ale gdzie indziej sobie poradzę).
  4. PESYMISTYCZNY STYL WYJAŚNIANIA PORAŻEK. To uważanie, że przyczyna była WEWNĘTRZNA (to przez mój brak talentu), STAŁA (już tego nie zmienię, taki jestem) i GLOBALNA (czego się nie podejmę to to zawalę). 
Jak więc widzisz konstruktywny styl wyjaśniania sukcesów to wewnętrzność + stałość + globalność (WSG). Natomiast w przypadku porażek jest zupełnie odwrotnie. Konstruktywny styl ich wyjaśniania to zewnętrzność + zmienność + specyficzność (ZZS).

Co z tego wynika i co można z tym zrobić? O tym opowiadam w dzisiejszym odcinku. 

Jestem przeszczęśliwa kiedy komentujesz, udostępniasz, polecasz znajomym lub wspominasz o mnie przy kieliszku wina. Więc wybierz (przynajmniej) jedno z powyższych i just do it! Będzie to dla mnie najlepszą motywacją do dalszej pracy. A jeżeli chcesz pogadać albo nawiązać jakąkolwiek twórczą współpracę – skocz do zakładki KONTAKT i napisz / znajdź mnie na Facebooku.